BAKGRUND

Om Vencom

Vencom grundades år 1994 och agerade då som en finansiell rådgivare inom strategisk affärsutveckling. Fastigheter och fastighetsutveckling blev i tidigt skede ett viktigt fokusområde.

FASTIGHETER

Vencom Property Partners agerar som en investerare, utvecklare samt tillgångs- och fastighetsförvaltare på fastighetsmarknaden i Norden. Våra investeringar görs främst i partnerskap med institutionella investerare.

Vencom har varit aktiv inom olika fastighetsegment såsom detaljhandel, lätt industri, lager, logistik samt kontorsfastigheter. Som en följd av omfattande kunskap från detaljhandeln har Vencom över tid framgångsrikt utvecklat och aktivt förvaltat investeringar och projekt inom detaljhandeln.

Under 2022 grundade Vencom Albator genom förvärv av mark för utveckling inom lätt industri, lager och logistik. Fram till i mars 2023 har fem tillgångar med ett totalt utvecklat värde av 1,0 miljarder SEK förvärvats.

Vidare har Vencom som grundare och ägare av Aros Bostadsutveckling AB även en betydande erfarenhet inom bostadsutveckling.

INFRASTRUKTUR

Under det senaste decenniet har Vencom noggrant följt sektorn för infrastruktur och förnybar energi i Norden. Tidigt under år 2019 bestämde sig Vencom för att inta en aktiv roll inom området, mer specifikt inom landbaserad vindkraft.

Vencom Infrastructure Partners har sedan dess byggt upp en utvecklingsportfölj på cirka 1 000 MW. Detta med fokus på norra delen av Sverige.

Vidare erbjuder Vencom Infrastructure Partners rådgivningstjänster till nordiska såväl som internationella investerare, såsom institutioner, fonder och family offices som är intresserade av den nordiska förnybara energisektorn.

Vencom tar en aktiv roll inom detta område på lång sikt och strävar efter att bygga långsiktiga relationer med grund i den filosofi som funnits sedan företagets start.

.

FÖRETAGETS FILOSOFI

Vencom strävar efter långsiktiga relationer och lägger stor vikt vid konfidentialitet och integritet. Detta för att säkerställa att alla frågor kan diskuteras och att information kan utbytas i förtroende.

Genom bildandet av joint ventures och andra saminvesteringstrukturer skapar Vencom samförstånd med våra kapitalpartners.

Samarbetspartners ska känna sig säkra på att Vencom alltid agerar med högsta grad av professionalism, kompetens, konfidentialitet, tillgänglighet och integritet.

Förmågan att utföra verksamheten med hög grad av professionalism är en avgörande faktor i Vencoms framgång. Detta uppnås genom att alltid vara uppdaterad kring händelser, relevanta trender och genom att alltid erbjuda affärspartners och kunder högsta möjliga tillgänglighet.