BAKGRUND

Om Vencom

Vencom grundades år 1994 och agerade då som en finansiell rådgivare inom strategisk affärsutveckling. Företagets fokus hamnade i tidigt skede på fastigheter och fastighetsutveckling.

FASTIGHETER

Vencom Property Partners agerar som en investerare, utvecklare samt tillgångs- och fastighetsförvaltare i Norden. Våra investeringar görs främst i partnerskap med institutionella investerare.

Vencom har varit aktiv inom olika fastighetsegment såsom detaljhandel, lätt industri, lager, logistik samt kontorsfastigheter. Som en följd av omfattande kunskap från detaljhandeln har Vencom över tid framgångsrikt utvecklat och aktivt förvaltat investeringar och projekt inom detaljhandeln.

Genom förvärv av mark för utveckling inom lätt industri, lager och logistik grundade Vencom under år 2022 företaget Albator. Fram till i mars 2023 har fem tillgångar med ett totalt utvecklat värde av 1,0 miljarder SEK förvärvats.

Vidare har Vencom som grundare och ägare av Aros Bostadsutveckling AB även en betydande erfarenhet inom bostadsutveckling.

INFRASTRUKTUR

Under det senaste decenniet har Vencom noggrant följt sektorn för infrastruktur och förnybar energi i Norden. Tidigt under år 2019 bestämde sig Vencom för att inta en aktiv roll inom området, och mer specifikt inom landbaserad vindkraft.

Vencom Infrastructure Partners har sedan dess byggt upp en utvecklingsportfölj på cirka 1 000 MW. Detta med fokus på norra delen av Sverige.

Vidare erbjuder Vencom Infrastructure Partners rådgivningstjänster till nordiska såväl som internationella investerare, såsom institutioner, fonder och family offices som är intresserade av den nordiska förnybara energisektorn.

Vencom tar en aktiv roll inom detta område på lång sikt, och strävar efter att bygga långsiktiga relationer med grund i den filosofi som funnits sedan företagets start.

.

FÖRETAGETS FILOSOFI

Vencom strävar efter långsiktiga relationer och lägger stor vikt vid konfidentialitet och integritet. Detta för att säkerställa att alla frågor kan diskuteras samarbetspartners emellan, och att information kan utbytas i förtroende.

Genom bildandet av joint ventures och andra strukturer för saminvestering skapar Vencom samsyn och intressegemenskap med sina kapitalpartners.

Samarbetspartners ska kunna känna sig säkra på att Vencom alltid agerar med högsta grad av professionalism, kompetens, konfidentialitet, tillgänglighet och integritet.

Förmågan att utföra verksamheten med hög grad av professionalism är en avgörande faktor i Vencoms framgång. Detta uppnås genom att vi på Vencom är uppdaterade kring relevanta händelser och trender, samt genom att vi alltid erbjuder våra affärspartners och kunder högsta möjliga tillgänglighet.