Fastighet

MARKNADSEXPERTIS OCH LOKALKÄNNEDOM

Vencom har som vision att inta en långsiktig position på fastighetsmarknaden i Norden. Under de senaste två decennierna har Vencom navigerat marknaden med framgång, och den planen är att fortsätta på så sätt i framtiden.

Genom att aktivt förvalta tillgångar och fatta lämpliga beslut kring tidpunkten för investeringar har Vencom möjliggjort utmärkt avkastning för våra kapitalpartners.

AKTIV KAPITALFÖRVALTNING OCH UTVECKLING

 

Som operativ partner och medinvesterare söker Vencom aktivt investeringar och affärsmöjligheter, utvecklar kreativa och omfattande affärsplaner och tar ansvar för att det överenskomna uppfylls. Vencom tar fullt övergripande ansvar för tillgångs- och fastighetsförvaltning samt utveckling av fastigheterna.

Vencom strävar efter att skapa fokuserade investeringsstrategier och att bygga ett team med specialkunskaper kring varje strategi.

Vencoms affärsmodell inkluderar full intern kontroll över samtliga strategiska och affärskritiska aktiviteter. På så sätt uppnås kontroll och engagemang samtidigt som konflikter undviks.

HUR VI SKAPAR VÄRDE

Vencoms värdeskapande bygger på en kombination av lokalkännedom, ett omfattande nätverk samt praktisk förvaltning. Detta inkluderar en kreativ och proaktiv strategi för utveckling, ompositionering och/eller omstrukturering.

Att ha gemensamma intressen med våra partners är något vi värderar högt och ser som ett absolut nödvändigt element i värdeskapande. Ytterligare en hörnsten i vår filosofi är en proaktiv strategi för problemlösning och utveckling.

För att skapa en äkta förändring krävs verkliga ansträngningar och åtgärder!