Vencom är en Nordisk Fastighets- och

Infrastrukturpartner

VI SKAPAR VÄRDE

Vencom är en Nordisk Fastighets- och

Infrastrukturpartner

VI SKAPAR VÄRDE

Vencom är en Nordisk Fastighets- och

Infrastrukturpartner

VI SKAPAR VÄRDE

Vencom är en Nordisk Fastighets- och

Infrastrukturpartner

VI SKAPAR VÄRDE

Vencom är en Nordisk Fastighets- och

Infrastrukturpartner

VI SKAPAR VÄRDE

Fastighet

Vencom Property Partners agerar som en investerare, utvecklare, samt tillgångs- och fastighetsförvaltare på fastighetsmarknaden i de nordiska länderna.

Infrastruktur

Vencom Infrastructure Partners erbjuder rådgivningstjänster till institutioner, fonder och family offices som är intresserade av sektorn för förnybar energi i Norden.