Vencom är en nordisk fastighets- och

infrastrukturpartner

VI SKAPAR VÄRDE

Vencom är en nordisk fastighets- och

infrastrukturpartner

VI SKAPAR VÄRDE

Vencom är en nordisk fastighets- och

infrastrukturpartner

VI SKAPAR VÄRDE

Vencom är en nordisk fastighets- och

infrastrukturpartner

VI SKAPAR VÄRDE

Vencom är en nordisk fastighets- och

infrastrukturpartner

VI SKAPAR VÄRDE

Fastigheter

Vencom Property Partners agerar som en investerare, utvecklare samt tillgångs- och fastighetsförvaltare i Norden.

Infrastruktur

Vencom Infrastructure Partners erbjuder rådgivningstjänster till institutioner, fonder och family offices som är intresserade av sektorn för förnybar energi i Norden.