Om oss

BAKGRUND

Vencom grundades 1994 och startade som ett rådgivningsföretag inom finansiell rådgivning och strategisk affärsutveckling. Fastigheter och konsumentrelaterade varor och tjänster blev viktiga fokusområden i ett tidigt skede. Sedan 2004 är huvudfokus för Vencom fastighetsrelaterade investeringar och projekt, genom Vencom Property Partners.

Vencom Property Partners är en utvecklare, investerare och asset manager med fokus på den Nordiska fastighetsmarknaden. Investeringar har hittills huvudsakligen gjorts i partnerskap med institutionella fastighetsinvesterare.

Vencom har även omfattande erfarenhet och kunskap inom detaljhandel, vilket har varit värdefullt i detaljhandelsrelaterade investeringar och projekt.

FÖRETAGSFILOSOFI

Samarbetspartners skall känna förtroende för att Vencom alltid agerar med största möjliga professionalism, kompetens, sekretess, tillgänglighet och integritet.

Förmågan att bedriva verksamheten med en hög grad av professionalism är en viktig framgångsfaktor för Vencom. Detta efterlevs genom att i kontakten med affärspartners och klienter alltid vara uppdaterad på affärshändelser, relevanta utvecklingstrender och att alltid arbeta med högsta möjliga tillgänglighet.

Vencoms mål är att utveckla långsiktiga relationer. Vencom lägger stor vikt vid sekretess och integritet, för att säkerställa att alla typer av frågeställningar kan diskuteras och att information kan lämnas ut i största förtroende.