Om oss

BAKGRUND

Vencom grundades 1994 som ett kvalificerat finansiellt rådgivningsföretag. Med erfarenheter primärt från Enskilda Securities (SEB) och McKinsey&Company fokuserade Vencom på finansiellt orienterad rådgivning såsom Mergers & Acquisitions, samt strategisk rådgivning.

Under de första åren fungerade Vencom som rådgivare inom en rad olika branscher, men mot slutet av 1990-talet utvecklades ett fokus på fastighetsrelaterad rådgivning samt konsumentnära varor och tjänster.

Sedan 2004 är huvudfokus för Vencom fastighetsrelaterade investeringar och projekt, genom Vencom Property Partners.

Vencom Property Partners är en investerare och asset manager med fokus på den Nordiska fastighetsmarknaden. Kärnverksamheten är strategisk asset management i partnerskap med internationella fastighetsinvesterare.

Vencom har även omfattande erfarenhet och kunskap inom detaljhandel, vilket har varit värdefullt i detaljhandelsrelaterade investeringar och projekt.

FÖRETAGSFILOSOFI

Samarbetspartners skall känna förtroende för att Vencom alltid agerar med största möjliga professionalism, kompetens, sekretess, tillgänglighet och integritet.

Förmågan att bedriva verksamheten med en hög grad av professionalism är en viktig framgångsfaktor för Vencom. Detta efterlevs genom att i kontakten med affärspartners och klienter alltid vara uppdaterad på affärshändelser, relevanta utvecklingstrender och att alltid arbeta med högsta möjliga tillgänglighet.

Vencoms mål är att utveckla långsiktiga relationer. Vencom lägger stor vikt vid sekretess och integritet, för att säkerställa att alla typer av frågeställningar kan diskuteras och att information kan lämnas ut i största förtroende.