Investeringar

Vencom Property Partners innehav har ett marknadsvärde om ca. en miljard Euro, av vilket ca. 80 procent består av handelsfastigheter. Den totala handelsytan i portföljen är ca. 280 000 kvm. Fastigheterna har vidare stor utvecklingspotential.

Fastigheter under förvaltning inkluderar följande:

Handelsfastigheter Stockholmsregionen

Arninge, Täby

Fastigheten förvärvades i samarbete med Starwood Capital Group under hösten 2013. Handelsområdet Arninge är beläget norr om centrala Stockholm i Täby kommun. Fastigheten har stor utvecklingspotential samt befintliga byggrätter. Planarbete pågår i området.

Area, kvm: 20 000

Antal hyresgäster: 12 st

Boländerna, Uppsala

Fastigheten förvärvades i samarbete med Starwood Capital Group under hösten 2013. Handelsområdet Boländerna är beläget i Uppsala kommun ca. 70 km norr om Stockholm.

Area, kvm: 23 000

Antal hyresgäster: 15 st

Bromma Blocks, Stockholm

Fastigheten förvärvades i samarbete med Starwood Capital Group under hösten 2013. Bromma Blocks är beläget i Bromma nordväst om centrala Stockholm. Fastigheten har stor utvecklingspotential samt befintliga byggrätter.

Area, kvm: 55 000

Antal hyresgäster: 80 st

För vidare infomation vänligen se www.brommablocks.se

Lidingö Centrum, Lidingö

Fastigheten förvärvades i samarbete med Rockspring Property Investment Managers under sommaren 2013. Lidingö Centrum är det enda stora handelsområdet i Lidingö, beläget nordost om centrala Stockholm. Det kommer under de närmsta åren ske en stor utveckling av Lidingö Centrum samt kringliggande område.

Area, kvm: 27 000

Antal hyresgäster: 43 st

För vidare information vänligen se www.lidingocentrum.se

Värmdö Köpcentrum, Värmdö

Fastigheten förvärvades i samarbete med Rockspring Property Investment Managers under våren 2012 som en del av en portfölj bestående av sex handelsfastigheter. Värmdö Köpcentrum är beläget mitt i den viktigaste handelsplatsen i Värmdö kommun, beläget sydost om centrala Stockholm.

Area, kvm: 15 000

Antal hyresgäster: 25 st

För vidare information vänligen se www.varmdokopcentrum.com

Handelsfastigheter Göteborgsregionen

Bäckebol, Göteborg

Fastigheten förvärvades i samarbete med Starwood Capital Group under hösten 2013, med ett kompletteringsförvärv av en närliggande fastighet hösten 2014. Handelsområdet Bäckebol är beläget i den norra delen av Göteborg. Fastigheten har stor utvecklingspotential.

Area, kvm: 52 000

Antal hyresgäster: 28 st

Knalleland, Borås

Fastigheten förvärvades i samarbete med Rockspring Property Investment Managers under våren 2012 som en del av en portfölj bestående av sex handelsfastigheter. Fastigheten är strategiskt belägen mitt i Knalleland, det starkaste handelsområdet i Borås.

Area, kvm: 4 000

Antal hyresgäster: 11 st

Handelsfastigheter Malmöregionen

CBD, Malmö

Fastigheten förvärvades i samarbete med Rockspring Property Investment Managers under våren 2012 som en del av en portfölj bestående av sex handelsfastigheter. Fastigheten, mer känd som ”Åhlénsvaruhuset”, är belägen mitt i centrala Malmö på attraktiva Södergatan.

Area, kvm: 6 500

Antal hyresgäster: 1 st

Jägersro, Malmö

Fastigheten förvärvades i samarbete med Starwood Capital Group under hösten 2013. Jägersro Köpcentrum är beläget i sydöstra delen av Malmö.

Area, kvm: 30 000

Antal hyresgäster: 59 st

Novalund, Lund

Fastigheten förvärvades i samarbete med Rockspring Property Investment Managers under våren 2012 som en del av en portfölj bestående av sex handelsfastigheter. Fastigheten är belägen i handelsområdet Nova Lund, det starkaste handelsområdet i Lund.

Area, kvm: 3 200

Antal hyresgäster: 1 st

Toftanäs, Malmö

Fastigheten förvärvades i samarbete med Rockspring Property Investment Managers under våren 2012 som en del av en portfölj bestående av sex handelsfastigheter. Fastigheten är belägen i handelsområdet Toftanäs öster om Malmö.

Area, kvm: 4 800

Antal hyresgäster: 4 st

Weibullsholm, Landskrona

Fastigheten förvärvades i samarbete med Starwood Capital Group under hösten 2013. Handelsområdet Weibullsholm är beläget i Lanskrona ca. 30 km norr om Malmö.

Area, kvm: 11 000

Antal hyresgäster: 5 st

Handelsfastigheter Mälardalen

Hälla, Västerås

Fastigheten förvärvades i samarbete med Rockspring Property Investment Managers under våren 2012 som en del av en portfölj bestående av sex handelsfastigheter. Fastigheten är belägen i handelsområdet Hälla i Västerås.

Area, kvm: 12 500

Antal hyresgäster: 4 st

Tunapark, Eskilstuna

Fastigheten förvärvades i samarbete med Starwood Capital Group under hösten 2013. Fastigheten har stor utvecklingspotential och är belägen i handelsområdet Tuna Park i Eskilstuna.

Area, kvm: 26 000

Antal hyresgäster: 13 st

Logistikfastigheter

Kungens Kurva, Stockholm

Fastigheten förvärvades av Rockspring Property Investment Managers under hösten 2011. Fastigheten är uthyrd till Posten på ett långt avtal och är belägen i Segeltorp vid Kungens Kurva.

Area, kvm: 15 000

Bostadsfastigheter

Aros Bostad

Aros Bostad grundades sommaren 2006 med Pramerica Real Estate Investors (Prudential Financial Inc. of the US) som strategisk partner. Aros Bostads verksamhet är fokuserad på konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder samt utveckling och nyproduktion av bostadsfastigheter på den svenska fastighetsmarknaden.
Sedan 2006 har sjutton projekt påbörjats, varav sex – med en total volym om ca 170 miljoner Euro – har slutförts. Det senaste förvärvet genomfördes under januari 2015. Utöver Pramerica samarbetar Aros Bostad med andra kapitalpartners såsom exempelvis försäkringsbolagen Varma och SEB Trygg Liv.

För vidare information vänligen se  www.arosbostad.se

Tidigare investeringar

InfraCity

InfraCity är ett detaljhandels- och kontorsområde omfattande ca 200.000 kvm, som är beläget mellan centrala Stockholm och Arlanda flygplats. InfraCity förvärvades i november 2005 tillsammans med fastighetsfonden Orion Capital Managers.

InfraCity erbjuder ytor för kontor, handel, hotell, mäss- och konferensverksamhet samt andra serviceorienterade verksamheter.

InfraCity avyttrades i mars 2013 till ett konsortium av svenska institutioner under ledning av fastighetsbolaget Profi.

Under investeringsperioden var Vencom övergripande ansvarig för utvecklingen och förvaltningen av InfraCity.

Under innehavsperioden repositionerades InfraCity framgångsrikt:

  • Utökad handel – ny detaljplan samt konvertering av industri och lagerytor.
  • Förbättrat kontorsläge – förbättrade kommunikationer, ett bredare utbud av service till hyresgästerna samt ett förbättrat utbud av detaljhandel, restauranger mm.
  • Växande konferenshotell – förbättrad konferensverksamhet samt 15 års förlängning av hyresavtalet.

Affärsplan – genomförda förbättringar:

  • Ny detaljplan omfattande ca 130.000 kvm byggrätter.
  • Avyttring av mark till det tyska detalhandelsföretaget Bauhaus för byggnation av en ny butik om 17.000 kvm.
  • Tillskapande av ett detaljhandelsområde med kritisk massa, genom konvertering av existerande industri och lagerbyggnader.
  • Ökade hyresintäkter med mer än 30 procent.
  • Ökat driftnetto med mer än 50 procent.

För vidare information om InfraCity se  www.infracity.se

Snowman Retail Portfolio

Under 2004 förvärvades en fastighetsportfölj bestående av 32 detaljhandelsfastigheter i samarbete med fastighetsfonden JER Partners.

Portföljen bestod av ca 110.000 kvm handelsyta på ett antal svenska orter. Huvuddelen av fastigheterna var belägna i centrala citylägen och hyrdes av svenska detaljhandelsföretag.

Affärsplan – genomförda förbättringar:

  • Ett huvudinslag i affärsplanen var att omförhandla hyresavtalen och uppgradera vissa fastigheter.
  • Under investeringsperioden omförhandlades mer än två tredjedelar av hyresavtalen, vilket medförde en signifikant förlängning av hyresavtalens genomsnittliga löptid.

Flera olika avyttringsstrategier övervägdes och som en följd en betydande förändring av marknadens avkastningskrav avyttrades portföljen under våren 2005 till ett svenskt fastighetsbolag.

För vidare information om JER Partners se  www.jer.com